GDPR – Privacy policy

 

GDPR

 

 

 

 

ALGEMENE INFORMATIEVE CLAUSULES

In overeenstemming met het bepaalde in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (AVG) en Organieke Wet (ES) 15/1999 van 13 december inzake Gegevensbescherming informeren we u dat:

 • de door u, via dit document verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in het bestand KLANTEN waarvoor Taylor Wimpey España verantwoordelijk is, en dat Taylor Wimpey España uitsluitend zal gebruiken voor het beheer, de bewerking en de opslag van de gegevens voor de opvolging van eerder geïdentificeerde, potentiële klanten.
 • uw gegevens niet aan derden zullen worden doorgegeven tenzij u uw toestemming geeft, of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

In voorkomend geval zullen de via dit formulier verstrekte identificatiegegevens worden doorgegeven aan:

 • Bevoegde instanties, instellingen voor wetshandhaving en rechtbanken

De legitieme basis voor de verwerking van uw gegevens is de instemming en het akkoord van de belanghebbende.

Klachten: U kunt te allen tijde uw recht op inzage, op wissing, op correctie, op bezwaar, op beperking, op verwijdering, om te worden vergeten, om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluiten en om niet te worden onderworpen aan gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen door een geschreven brief en een fotokopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardig document per traditionele post naar Carrer d’Aragó, 223, 07008 Palma de Mallorca, Islas Baleares, of elektronisch gehandtekend via e-mail naar [email protected] te sturen.

Als u aanvullende en meer gedetailleerde informatie over de bescherming van uw gegevens wenst, kunt u die nalezen op de website https://taylorwimpeyspain.com of op het moment dat u dit document afgeeft opvragen.

 

EXTRA INFORMATIE OVER DE ALGEMENE INFORMATIEVE CLAUSULES

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de door u verstrekte gegevens is:

Taylor Wimpey España (+34 971 70 69 72 + [email protected])

Doel van de verwerking

Taylor Wimpey España zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • De opmaak van offertes en de opvolging van de communicatie tussen beide partijen.
 • Het beheer van de handelsbetrekkingen met de klant.
 • Het beheer van de door de verantwoordelijke uitgevoerde administratieve diensten.
 • De communicatie via e-mail over de geleverde diensten. De verzending van commerciële informatie en mededelingen over de door de verantwoordelijke uitgevoerde activiteiten zijn enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming.
 • De facturering en belastingaangifte.l

Legitimering

De belanghebbende vult een dienstencontract of een gegevensverzamelformulier in om zijn akkoord en instemming te geven.

Bewaartermijn van de gegevens

De persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de relatie met de verantwoordelijke. Na beëindiging van de relatie zullen de persoonsgegevens die voor de verschillende, vermelde doeleinden worden verwerkt, nog worden bewaard voor de duur van de wettelijk vastgestelde termijnen of de verjaringstermijn van gerechtelijke beslechtingen. Als er een verplichting tot behoud bestaat zullen de verwerkte gegevens worden bewaard zolang bovenstaande, wettelijke termijnen niet zijn verstreken. Als deze verplichting niet bestaat zullen ze worden bewaard tot de belanghebbende om hun wissing verzoekt of zijn/haar toestemming intrekt.

Met het oog op historische of statistieke doeleinden kunnen ze langer worden bewaard tenzij u uw rechten uitoefent die hieronder worden vermeld en waarin bij verordening door het Europees Parlement wordt voorzien.

De gegevens worden verwerkt in het kader van de contractuele overeenkomst tussen de gebruiker, of de vader, moeder of voogd van de gebruiker als deze jonger is dan 13 jaar, en Taylor Wimpey España.

Gegevenscommunicatie

De identificatiegegevens worden verzameld en doorgegeven voor:

 • Het beheer, de bewerking en de opslag van gegevens voor de opvolging van eerder geïdentificeerde, potentiële klanten.
 • Het beheer van de commerciële relatie met de klanten.
 • Inzage door bevoegde instanties, instellingen voor wetshandhaving en rechtbanken in geval van wettelijke verplichting.
 • Inzage door de belastingdienst, banken en financiële instellingen voor de ontvangst van betalingen voor geleverde diensten en aangekochte producten.
 • Inzage door de verantwoordelijken voor de verwerking in het kader van de overeenkomst.

Rechten van de betrokkene

In overeenstemming met het bepaalde in Verordening 2016/679 van het Europees Parlement hebt u de volgende rechten:

 • Recht op passende kennisgeving wanneer uw gegevens worden verwerkt.
 • Recht op inzage van uw gegevens, correctie van onnauwkeurige gegevens of recht op wissing als de verwerking niet meer nodig is.
 • In bepaalde gevallen kunt u om beperking van de verwerking verzoeken.
 • In bepaalde gevallen kunt u om overdraagbaarheid van uw gegevens verzoeken.
 • In bepaalde gevallen kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken tenzij er dwingende en legitieme gronden voor de verwerking bestaan.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluiten.
 • Recht op intrekking van de toestemming.

We informeren u tevens dat als u geen genoegdoening heeft gekregen door uw rechten uit te oefenen of door de manier waarop ze werden uitgeoefend, u een klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Als u meer informatie wenst over dit recht en de uitoefening van dit recht, kunt u zich wenden tot:

Tel.: 901 100 099 en 912 663 517.

C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

_______________________________________________________________________________________________________________________

PRIVACY POLICY

This Privacy Policy is intended to inform the user (hereinafter, the “User”) of the website  www.taylorwimpeyspain.com (hereinafter, the “Website”) about the collection and use of their personal data.

 

 1. Which company is responsible for managing your data?

The company that is responsible for the management of your data is TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL (hereinafter, “DATA CONTROLLER”) with Fiscal ID number A-07248206 and registered address at C/Aragón 223-223 A Bajos, 07008, Palma de Mallorca, España.

For any queries related to this Data Protection and Privacy Policy, the User can contact the DATA CONTROLLER by sending an e-mail to [email protected].

 

 1. Why is the DATA CONTROLLER entitled to carry out data processing?

The DATA CONTROLLER processes the User’s personal data in order to be able to provide the services requested by the User via the Website, for which the User has given their consent by accepting this Privacy Policy and by ticking the corresponding boxes provided to indicate agreement with the management of the User’s personal data.

The DATA CONTROLLER takes the protection of your privacy and personal data very seriously and therefore, your personal information is kept securely and treated with the utmost care, in full compliance with the provisions laid out in EU Regulation 2016/679 of the European Council and Parliament of the 27th of April 2016 regarding the protection of individuals and the processing of personal data and about the free movement of such data (hereinafter referred to as “GDPR“).

 

 1. What are the purposes of the processing of your personal data?

This Privacy Policy regulates the access and use of the services (hereinafter, the “Services“) that the DATA CONTROLLER provides for Users interested in the services and content hosted on the Website.

In accordance with the provisions contained in the GDPR, we inform you that your personal data will be processed for the purposes listed below:

 • To provide the services requested by the User on the Website.
 • To send Newsletters and marketing communications related to services offered by the DATA CONTROLLER, via e-mail, SMS/MMS, by letter, telephone, or by any other equivalent method of electronic communication, if the User has agreed to this by registering on the mailing list.

Notwithstanding, the User can revoke their consent at any time, either by using the link contained in every marketing communication they receive, or by sending an e-mail to the following address ([email protected]).

 

 1. Data preservation

The data collected by the DATA CONTROLLER will be stored for as long as the contractual relationship between the parties created for the provision of services exists, and for marketing or informative communications until the deletion of said data is requested by the User.

Once the contractual relationship has been terminated, or the deletion of data used for commercial or informative information has been requested, the data will remain  “blocked” until any liabilities arising from the processing of said data expire, up to a maximum period of 3 years.

The User is informed that their data will be collected only for the purposes described in the previous paragraphs and will not be used for any purpose incompatible with those purposes.

 

 1. Veracity of the date provided by the Users

The User guarantees that all personal data provided is true and they are responsible for informing the DATA CONTROLLER of any changes to said data. The User will be responsible, in any case, for the veracity of the data provided, and the DATA CONTROLLER reserves the right to exclude any Users who have supplied false information from receiving services, without prejudice to any other recourse that may be applicable in accordance with the law.

We recommended that Users are diligent with regards to Data Protection and make full use of security tools available. The DATA CONTROLLER will not be held responsible for any theft, illicit modification or loss of data.

Any changes or updates to data must be communicated to the DATA CONTROLLER using any of the communication methods mentioned in this Privacy Policy.

 

 1. How do I revoke my consent and exercise my rights?

The User has the right to (i) access their personal data and (ii) request the rectification of inaccurate data or, where appropriate, (iii) request its erasure, (iv) request the restriction of the processing of their data, (v) object to the processing of their data, (vi) exercise the right to be forgotten, and (vii) exercise the right to data portability. Additionally, they have the right not to be subject to decisions based solely on automated processing.

In order to exercise these rights, the User must demonstrate proof of their identity to the DATA CONTROLLER by including a photocopy of their passport or identity document, or any other legally valid means.

Users may exercise all their rights via any of the means of communication previously mentioned in this Privacy Policy.

Without prejudice to any other administrative or judicial process, Users have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, particularly in their country of residence, workplace or place where the alleged infringement took place should they consider that their personal data has been processed unlawfully, and also if they are unsatisfied with the result of exercising their rights. The supervisory authority that has received the complaint will then inform the complainant with regards to the progress and outcome of their complaint.

 

 1. Security and data preservation

Data protection and the privacy of its clients and visitors is extremely important to the DATA CONTROLLER and it takes every precaution to prevent your data from being used inappropriately. Your data can only be accessed by authorised personnel.

The DATA CONTROLLER has adequate security in place to protect personal data in accordance with all currently applicable regulations and has implemented the technical means at its disposal to prevent the loss, misuse, alteration, unauthorised access and theft of the data provided by Users via the Website, at the same time, without prejudice, it informs you that security measures on the Internet are not impregnable.

The DATA CONTROLLER undertakes to comply with the duty of secrecy and confidentiality with regards to all personal data in accordance with currently applicable legislation.

Personal data supplied will be stored by the DATA CONTROLLER for the period of time necessary in order to provide the requested services.

 

 1. Links

This Website may contain links to other websites. Please be aware that we are not responsible for any data processing that may be undertaken by the owners of other websites. This Privacy Policy is applicable exclusively to information that we gather on this Website. We recommend you read the privacy policies of any other websites that you may access via a link on our website or that you visit by any other means.

 

 1. Changes and updates to the Privacy Policy

The DATA CONTROLLER reserves the right to introduce changes to this Privacy Policy. When said changes take place, Users will be informed via a notification on the Website, or using any other method deemed suitable depending upon the circumstances.