GDPR – Privacy policy

 

GDPR

 

 

 

 

 

ALLMÄN INFORMATIV KLASUL

I enlighet vad som anges i förordningen (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 (GDPR) och den spanska grundlagen 15/1999 från den 13 december, informerar vi dig om att uppgifterna som du försett oss med i detta dokument kommer att sparas i ett:

 • KUNDREGISTER vars ansvariga ägare är Taylor Wimpey España och som uteslutande kommer att använda och lagra uppgifterna för uppföljning av potentiella kunder som identifierats på förhand.
 • Dina uppgifter kommer inte att överföras till någon tredje part utom i de fall där du ger ditt samtycke eller där vi har en lagstadgad skyldighet att överlämna dem på grund av lagliga skäl.

Likaså kommer de identitetsuppgifter som försetts i detta formulär överlämnas till:

 • Behöriga myndigheter, brottsbekämpande organ och domstolar om dessa har en laglig grund för att kräva dessa uppgifter.

För att behandlingen av uppgifterna ska ha en legitim grund måste vi ha den registrerades tillstånd och samtycke.

Klagomål: Du kan alltid utöva dina ARCO-rättigheter för att tillträda, radera, korrigera dina uppgifter, likaså din rätt att göra invändningar, din rätt att bli bortglömd, din rätt till att inte bli föremål för ett databehandlat beslut samt din rätt till uppgiftsportabilitet genom att skicka en skrivelse till organisationen i Carrer d’Aragó, 223, 07008 Palma de Mallorca, Islas Baleares,  tillsammans med en kopia på ditt ID-kort eller motsvarande identitetsbevis, eller genom att skicka ett e-postmeddelande med en elektronisk signatur till [email protected].

Om du vill ha ytterligare och mer detaljerad information om dataskydd kan du besöka webbsidan https://taylorwimpeyspain.com eller begära att vi ger dig mer information vid överlämnandet av detta dokument.

 

 

 

YTTERLIGARE INFORMATION OM ALLMÄN INFORMATIV KLASUL

Personuppgiftsansvarige.

Den ansvarige för de uppgifter som du försett oss med är:

Taylor Wimpey España ( +34 971 70 69 72 + [email protected])

Syftet med behandlingen

Taylor Wimpey España kommer att behandla dina personliga uppgifter för följande syften:

 • Behandling av kostnadsförslag, uppföljning via kommunikationer mellan parterna.
 • Kommersiella relationer med kunden.
 • För administrativa tjänster som utförs av den dataregisteransvarige.
 • Skicka e-postmeddelanden relaterat till eventuella tjänster som tillhandahållits eller med kommersiell information förutsatt att den Ansvarige först fått ett uttryckligt tillstånd.
 • Fakturering och skattedeklaration.

Legitimitet

Den registrerades samtycke och tillstånd tillhandahålls genom ett serviceavtal eller ett formulär för insamling av uppgifter.

Uppgifternas lagringstid

De personliga uppgifterna kommer att sparas så länge det finns en anknytning till den Ansvarige. När denna upphör kommer de behandlade personliga uppgifterna i var och en av de ovan nämnda syfterna att sparas under den tidsfrist som föreskrivs enligt lag eller under den tidsperiod som en domare eller domstol kan kräva att behålla dem för ett lagligt syfte. Så länge det inte finns något rättsligt lagringsskyldighet, kommer de behandlade uppgifterna att sparas så länge de ovannämnda rättsliga tidsfristerna gäller eller tills den registrerade begär att de raderas eller återkallar sitt samtycke.

De kan dock sparas under en längre tidsperiod för historiska eller statistiska ändamål såvida den registrerade inte utövar de rättigheter som fastställts av Europaparlamentet. Dessa rättigheter beskrivs längre fram.

Uppgifterna kommer att behandlas enligt det avtalsförhållande som finns mellan användaren (eller användarens förälder eller vårdnadshavare om den registrerade är under 13 år) och Taylor Wimpey España.

Datakommunikation

De insamlade identitetsuppgifterna överlämnas och behandlas för följande syften:

 • Administration, uppdatering och datalagring för uppföljning av potentiella kunder som identifierats på förhand.
 • Administration av affärsrelationerna med kunderna.
 • Behöriga myndigheter, brottsbekämpande organ och domstolar när detta krävs av lagliga skäl.
 • Skatteverkets statliga myndighet och banker och finansiella enheter för att få betalning för tillhandahållen tjänst eller inköpt produkt.
 • Registerförare för att genomföra avtalet.

Den registrerades rättigheter

I enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 har du rätt till följande:

 • Rätten att få bekräftat att vi behandlar dina uppgifter.
 • Rätten att få tillgång till dina uppgifter, rätta dem om de är felaktiga och radera dem om de inte längre behövs.
 • I vissa fall kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • I vissa fall kan du ansöka om uppgiftsportabilitet.
 • I vissa fall kan du göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. I så fall kommer vi att upphöra med behandlingen såvida det inte föreligger några tvingande legitima skäl.
 • Rätten att inte bli föremål för ett databehandlat beslut.
 • Rätten att återkalla ditt samtycke.

Om du inte har kunnat utöva dina rättigheter på ett tillfredsställande sätt kan du skicka ett krav till kontrollmyndigheten. Om du vill ha mer information om denna rättighet eller hur du kan utöva den, kan du vända dig till AGDP (dataskyddsmyndigheten):

Telefon. 901 100 099  //  912 663 517.

Adress: C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

______________________________________________________________________________________________________________

PRIVACY POLICY

This Privacy Policy is intended to inform the user (hereinafter, the “User”) of the website  www.taylorwimpeyspain.com (hereinafter, the “Website”) about the collection and use of their personal data.

 

 1. Which company is responsible for managing your data?

The company that is responsible for the management of your data is TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL (hereinafter, “DATA CONTROLLER”) with Fiscal ID number A-07248206 and registered address at C/Aragón 223-223 A Bajos, 07008, Palma de Mallorca, España.

For any queries related to this Data Protection and Privacy Policy, the User can contact the DATA CONTROLLER by sending an e-mail to [email protected].

 

 1. Why is the DATA CONTROLLER entitled to carry out data processing?

The DATA CONTROLLER processes the User’s personal data in order to be able to provide the services requested by the User via the Website, for which the User has given their consent by accepting this Privacy Policy and by ticking the corresponding boxes provided to indicate agreement with the management of the User’s personal data.

The DATA CONTROLLER takes the protection of your privacy and personal data very seriously and therefore, your personal information is kept securely and treated with the utmost care, in full compliance with the provisions laid out in EU Regulation 2016/679 of the European Council and Parliament of the 27th of April 2016 regarding the protection of individuals and the processing of personal data and about the free movement of such data (hereinafter referred to as ”GDPR”).

 

 1. What are the purposes of the processing of your personal data?

This Privacy Policy regulates the access and use of the services (hereinafter, the ”Services”) that the DATA CONTROLLER provides for Users interested in the services and content hosted on the Website.

In accordance with the provisions contained in the GDPR, we inform you that your personal data will be processed for the purposes listed below:

 • To provide the services requested by the User on the Website.
 • To send Newsletters and marketing communications related to services offered by the DATA CONTROLLER, via e-mail, SMS/MMS, by letter, telephone, or by any other equivalent method of electronic communication, if the User has agreed to this by registering on the mailing list.

Notwithstanding, the User can revoke their consent at any time, either by using the link contained in every marketing communication they receive, or by sending an e-mail to the following address ([email protected]).

 

 1. Data preservation

The data collected by the DATA CONTROLLER will be stored for as long as the contractual relationship between the parties created for the provision of services exists, and for marketing or informative communications until the deletion of said data is requested by the User.

Once the contractual relationship has been terminated, or the deletion of data used for commercial or informative information has been requested, the data will remain  ”blocked” until any liabilities arising from the processing of said data expire, up to a maximum period of 3 years.

The User is informed that their data will be collected only for the purposes described in the previous paragraphs and will not be used for any purpose incompatible with those purposes.

 

 1. Veracity of the date provided by the Users

The User guarantees that all personal data provided is true and they are responsible for informing the DATA CONTROLLER of any changes to said data. The User will be responsible, in any case, for the veracity of the data provided, and the DATA CONTROLLER reserves the right to exclude any Users who have supplied false information from receiving services, without prejudice to any other recourse that may be applicable in accordance with the law.

We recommended that Users are diligent with regards to Data Protection and make full use of security tools available. The DATA CONTROLLER will not be held responsible for any theft, illicit modification or loss of data.

Any changes or updates to data must be communicated to the DATA CONTROLLER using any of the communication methods mentioned in this Privacy Policy.

 

 1. How do I revoke my consent and exercise my rights?

The User has the right to (i) access their personal data and (ii) request the rectification of inaccurate data or, where appropriate, (iii) request its erasure, (iv) request the restriction of the processing of their data, (v) object to the processing of their data, (vi) exercise the right to be forgotten, and (vii) exercise the right to data portability. Additionally, they have the right not to be subject to decisions based solely on automated processing.

In order to exercise these rights, the User must demonstrate proof of their identity to the DATA CONTROLLER by including a photocopy of their passport or identity document, or any other legally valid means.

Users may exercise all their rights via any of the means of communication previously mentioned in this Privacy Policy.

Without prejudice to any other administrative or judicial process, Users have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, particularly in their country of residence, workplace or place where the alleged infringement took place should they consider that their personal data has been processed unlawfully, and also if they are unsatisfied with the result of exercising their rights. The supervisory authority that has received the complaint will then inform the complainant with regards to the progress and outcome of their complaint.

 

 1. Security and data preservation

Data protection and the privacy of its clients and visitors is extremely important to the DATA CONTROLLER and it takes every precaution to prevent your data from being used inappropriately. Your data can only be accessed by authorised personnel.

The DATA CONTROLLER has adequate security in place to protect personal data in accordance with all currently applicable regulations and has implemented the technical means at its disposal to prevent the loss, misuse, alteration, unauthorised access and theft of the data provided by Users via the Website, at the same time, without prejudice, it informs you that security measures on the Internet are not impregnable.

The DATA CONTROLLER undertakes to comply with the duty of secrecy and confidentiality with regards to all personal data in accordance with currently applicable legislation.

Personal data supplied will be stored by the DATA CONTROLLER for the period of time necessary in order to provide the requested services.

 

 1. Links

This Website may contain links to other websites. Please be aware that we are not responsible for any data processing that may be undertaken by the owners of other websites. This Privacy Policy is applicable exclusively to information that we gather on this Website. We recommend you read the privacy policies of any other websites that you may access via a link on our website or that you visit by any other means.

 

 1. Changes and updates to the Privacy Policy

The DATA CONTROLLER reserves the right to introduce changes to this Privacy Policy. When said changes take place, Users will be informed via a notification on the Website, or using any other method deemed suitable depending upon the circumstances.