Disclaimer

In overeenstemming met het bepaalde in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (AVG) is Taylor Wimpey de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Uw gegevens worden verwerkt om u per e-mail op de hoogte te houden van de verleende diensten, de commerciële acties en de door de verantwoordelijke uitgevoerde werken. De legitimatie voor het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op de ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst waarin de belanghebbende zijn acceptatie en instemming kenbaar maakt. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden tenzij Taylor Wimpey daartoe wettelijk is verplicht. Uw gegevens worden vernietigd zodra u zich uitschrijft en/of de wettelijke bewaringstermijn verstreken is. De betrokkenen kunnen hun recht op toegang, op wijziging, op wissing, om te worden vergeten, op overdracht en op beperking van de verwerking uitoefenen door zich tot de verzender van deze factuur te richten. U kunt zich tevens tot de Spaanse Autoriteit voor gegevensbescherming richten als u van mening bent dat uw rechten werden geschonden. Meer informatie: Op de website www.taylorwimpeyspain.com of per e-mail op [email protected]

 

Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsnaam: TAYLOR WIMPEY SPANJE S.A. UNIPERSONAL
FIN: A-07248206
Adres: C/Aragón 223-223 A Bajos, 07008, Palma de Mallorca, Spanje
E-mail[email protected]
Telefoonnummer:  +34 971 70 69 72
Officieel registratienummer: Boekdeel 2356; Boek 0; Pagina 104; Bladzijde PM-467; Inschrijving 67

Bescherming van persoonsgegevens
In naleving van de Organieke wet 15/1999, van 13 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens en de Wet inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel informeert Taylor Wimpey Spanje S.A. Unipersonal u over het feit dat de persoonsgegevens die u doorgeeft worden opgenomen in een gegevensbestand dat eigendom is van Taylor Wimpey Spanje Unipersonal. De gegevens die in het bestand worden opgenomen zijn rechtstreeks door de onderneming of uit algemeen toegankelijke bronnen verkregen. Op deze manier willen we de ontvangen vragen en aanvragen beheren en u in de toekomst, op regelmatige basis van interessante informatie kunnen voorzien. U kunt op elk moment gebruikmaken van uw recht op toegang, oppositie, annulering en rectificatie door ons schriftelijk te contacteren op het volgende adres: C/ Aragón 223 A bajos, 07008 Palma de Mallorca (Balearen).
Als u liever geen informatie van ons ontvangt, kunt u dit eveneens via bovenstaand adres melden.

Ontvangt u graag informatie
over onze nieuwe woningen en promoties?

Vraag hier naar de nieuwsbrief van Taylor Wimpey.

    Meer informatie opvragen

    +34 971 70 69 72
    (Internationaal)