Avskriva

I enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (GDPR): är den ansvarige för att behandla dina datauppgifter Taylor Wimpey.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att kunna kommunicera med dig via e-post i samband med utförda tjänster, kommersiell information eller tjänster som den ansvarige tillhandahållit. För att vi ska kunna behandla dina uppgifter för ovan nämnda syften måste vi inhämta ditt samtycke i förväg genom ett kontrakt eller ett avtal för tillhandahållande av en tjänst.

Dina uppgifter kommer inte att överlämnas till någon tredje part utom i de fall då lag eller förordning så kräver. Uppgifterna kommer att raderas på din begäran eller när den lagstadgade lagringstiden löpt ut.

Den registrerade kan utöva sina rättigheter för att tillträda, korrigera, radera sina personuppgifter samt rätten till dataportabilitet att göra invändningar och rätten att blibortglömd. Om den registrerade anser att sina rättigheter har kränkts kan de också lämna in ett klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten.

För mer information besök: www.taylorwimpeyspain.com eller skicka e-post till [email protected]

 

Company details 
Company name: TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL
CIF.: A-07248206
Address: C/Aragón 223-223 A Bajos, 07008, Palma de Mallorca, España
E-mail[email protected]
Telephone: 08000 121 020 (Only from UK).
Official registration number: Tomo 2356; Libro 0; Folio 104; Hoja PM-467; Inscripción 67

Skydd för personuppgifter

Taylor Wimpey de España SA Unipersonal, i överensstämmelse med den Private Data Protection Organic Law 15/1999, den 13 december och med LSSI, (Society Information Services and Electronic Commerce Law) måste informera dig om att alla personuppgifter som du lämnar genom en förfrågan eller inskription kommer att ingå i en datafil, på ansvar av Taylor Wimpey de España SA Unipersonal. De uppgifter som ingår i filen har erhållits direkt av bolaget eller från tillgängliga offentliga källor. Vår målsättning är att hantera förfrågningar och ansökningar som mottagits, samt den eventuella information som du kan få från vårt företag regelbundet i framtiden. Du har rätt att när som helst, ha tillgång till, invändningar, annullering och rättelse av uppgifter, genom att kontakta oss skriftligen på följande adress: C / Aragón 223 A bajos, 07008 Palma de Mallorca (Balearerna).

Om du inte vill få någon ytterligare information, kan du också informera oss skriftligen på ovanstående adress.

Vill du få mer information om våra
nya fastigheter och erbjudanden?

Få Taylor Wimpey’s nyhetsbrev.

    Begär mer information.

    +34 971 70 69 72
    (Internationell)