GDPR – Privacy policy

GDPR

 

 

 

 

GENERELL INFORMASJONSKLAUSUL

I henhold til EUs forordning om personvern 2016/679 fra april 2016 (GDPR) og spansk lov, Ley Orgánica (ES) 15/1999 fra 13. Desember (LOPD), gjør vi oppmerksom på at opplysningene som du har oppgitt i dette dokumentet innebærer at opplysningene dine vil registreres i:

 • KUNDER, som Taylor Wimpey España er ansvarlig for, som bare vil bruke dem til drift, oppdatering og lagring av opplysninger for å følge opp potensielle kunder som er identifisert tidligere.
 • Opplysningene dine vil ikke videreformidles til tredjeparter, unntatt når du har gitt ditt samtykke, eller dersom det er pålagt av juridiske grunner.

I den forbindelse vil personopplysningene som oppgis i dette skjemaet bli formidlet til:

 • Myndigheter, sikkerhetsinstanser og -organer samt domstoler når det foreligger juridiske grunner

Rettsgrunnlaget for behandlingen av opplysningene dine er godkjenning og samtykke fra den registrerte.

Klage: Du kan bruke personvernretten til å få tilgang, slette eller korrigere, motsette deg, begrense behandling, til fjerning eller retten til å bli glemt, til å ikke bli utsatt for automatiske personvedtak og dataportabilitet gjennom skriftlig melding, der du må legge ved kopi av gyldig legitimasjon, og som må rettes til organisasjonens adresse i Carrer d’Aragó, 223, 07008 Palma de Mallorca, Islas Baleares, eventuelt kan du sende en e-post med digital signatur til [email protected]

Du finner mer informasjon om personvern på nettstedet https://taylorwimpeyspain.com, eller ved å be om det når du leverer dette dokumentet.

 

 

 

VEDLEGG TIL GENERELL INFORMASJONSKLAUSUL

Ansvarlig for databehandlingen.

Den ansvarlige for behandlingene av opplysningene du har gitt er:

Taylor Wimpey España ( +34 971 70 69 72 + [email protected])

Hensikter med behandlingen

Taylor Wimpey España vil behandle personopplysningene dine med følgende hensikter:

 • For å utarbeide pristilbud, oppfølging via meldinger som går mellom begge parter.
 • Forretningsforhold med kunden.
 • Fullføre de administrative tjenestene som ytes av den ansvarlige.
 • Meldinger som formidles via e-post om tjenestene som ytes, forretningsinformasjon eller for aktivitet som utføres av den ansvarlige, såfremt det foreligger eksplisitt fullmakt.
 • Fakturering og skattemeldinger

Legitimitet

Godkjenning og samtykke fra den interesserte, gitt i form av en kontrakt om tjenester eller skjema for innhenting av opplysninger.

Lagringstid for opplysningene

Personopplysningene vil oppbevares mens det opprettholdes en forbindelse til den ansvarlige. Når denne forbindelsen tar slutt, vil personopplysningene som behandles til hver av de oppgitte hensiktene beholdes i tidsrommet som gjelder etter loven, eller i tidsrommet en dommer eller en domstol kan kreve dem, og der man forholder seg til foreldelsesfristen for rettshandlinger. De behandlede opplysningene beholdes så fremt de juridiske tidsfristene det vises til tidligere i denne teksten ikke utgår, hvis det foreligger en lovmessig begrunnelse til å beholde dem. Og dersom det ikke finnes en lovbestemt frist, inntil den interesserte ber om at de slettes eller trekker sitt samtykke tilbake.

På den annen side, kan man beholde dem lenger og til hensikter som gjelder historisk eller statistisk arkivering, unntatt dersom man bruker retten som omtales nedenfor, fastsatt av regelverket fra Europaparlamentet.

Opplysningene blir behandlet i samsvar med det kontraktsmessige forholdet med Taylor Wimpey España, og dersom det gjelder personer under 13 år, med brukerens far, mor eller formynder.

Formidling av opplysninger

Personopplysningene blir samlet inn og videreformidlet av følgende grunner:

 • Drift, oppdatering og lagring av opplysninger for å følge opp potensielle kunder som har blitt identifisert tidligere.
 • Drift av forretningsforholdet med kundene
 • Myndigheter, sikkerhetsinstanser og -organer samt domstoler når det foreligger juridiske grunner
 • Skattemyndigheter, banker og finansinstitusjoner for innkreving av utførte tjenester eller kjøp av produkter.
 • Behandlingsansvarlige for å fullføre avtalen.

Rettigheter

I henhold til Europaparlamentets forordning 2016/679 har du rett til følgende:

 • Rett til at vi bekrefter om vi behandler dine opplysninger.
 • Rett til tilgang til opplysningene dine, korrigere dem hvis de ikke er fullstendige, eller til å slette dem delvis hvis det ikke er nødvendig å behandle dem.
 • I noen tilfeller kan du be om at behandlingen begrenses.
 • I noen tilfeller kan du søke om dataportabilitet.
 • I noen tilfeller kan du motsette deg at vi behandler opplysningene dine, og vi slutter å behandle dem, så fremt det ikke foreligger påkrevde juridiske grunner.
 • Rett til å ikke bli utsatt for automatiske personvedtak.
 • Rett til å trekke tilbake samtykket.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke er fornøyd med utøvingen av rettighetene eller formen de blir utøvd, kan du klage til kontrollmyndighetene. Hvis du ønsker mer informasjon om denne retten og hvordan den kan utøves, kan du henvende deg til AGPD:

Tel. 901 100 099 y 912 663 517.

C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.